Hittagraven - Search among the buried in Stockholm

More search criterias

Find grave

Search by grave location.

Driftinformation

11/10/2014. Den 30 november mellan kl 17.00 och 21.00 är det driftstopp på Hittagraven.stockholm.se på grund av service.

Gravskötselfolder 2012

Grave maintenace

5/2/2013.

Hittagravens sökfunktion är uppdaterad

10/21/2013. Med en ny enklarer sökfunktion ska det gå att söka gravsatta med gravplatsnummer även på de kvarter med många gravplatser.

Older grave Book

5/2/2013.